Vergoeding

Het oriënterende gesprek zal ongeveer een uur in beslag nemen en kost € 25,00 (contant te voldoen).

Aangezien BTSA met verschillende soorten praktijken en therapeuten werkt is de hoogte van de vergoeding door de zorgverzekeraars ook verschillend per therapeut. Dit is afhankelijk van jouw zorgverzekering en van de beroepsvereniging waar de therapeut bij aangesloten is.

  • Eerstelijnspsycholoog: vanuit de basisverzekering wordt alleen gegeneraliseerde of gespecialiseerde zorg van de eerstelijnspsycholoog vergoed. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig. Houd er rekening mee dat je eerst je wettelijk eigen risico (€ 385,00) op moet maken voordat je behandeling vergoed wordt!
    In het gesprek wordt besproken welke stappen je hiervoor moet nemen. Onze psycholoog werkt nu ook vanuit de aanvullende verzekering!
  • Specialistische GGZ: wordt vergoed vanuit de SGGZ en is afhankelijk van de betreffende praktijk of therapeut of je een eigen bijdrage hebt of niet! Verwijzing van de huisarts is nodig!
  • Andere therapieën worden vergoed( of gedeeltelijk) vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. Dit kan soms gunstig zijn omdat je zo niet te maken hebt met het eigen risico! Kijk voor meer informatie op de website van de therapeuten als je wilt weten of de therapie waarvoor jij kiest vergoed wordt.
  • Begeleiding van een coach, supervisor of trainer valt over het algemeen niet onder de vergoeding van zorgverzekeraars. Kies je daarvoor dan zal deze met jou kijken welk bedrag in rekening wordt gebracht.

Mocht je vragen hebben over de vergoeding dan kan je deze bij het oriënterend gesprek stellen.

Voor buitenlandse studenten
Voor vergoeding en verwijzing in Nederland heb je een European Health insurence card (EHIC) nodig. Voor informatie: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559 en
http://www.agisweb.nl/voor_consumenten/verzekering/begrippenlijst/europese_zorgverzekeringskaart_ehic . Met deze kaart kun je naar een huisarts in Nederland voor een verwijzing naar een therapeut.