Visie

De visie achter dit samenwerkingsverband is dat ieder mens een eigen manier van leren en zich ontwikkelen heeft: dit kan zijn op cognitief, lichamelijk of emotioneel gebied.

Dat betekent dat de ene student meer baat heeft bij een coach, gesprekstherapie of EMDR, terwijl een andere student zich meer kan vinden in een non-verbale of lichaamsgerichte therapie zoals dans-, drama- of haptotherapie.

We vinden het belangrijk dat iedereen de begeleiding of therapie krijgt die het beste aansluit bij zijn of haar manier van leren. Wij zoeken daarom, samen met jou, naar de voor jou meest geschikte vorm van hulp of begeleiding. Dit is de reden dat er binnen BTSA samenwerkt met verschillende therapeuten.